Технічні комітети стандартизації 

Згідно з законом України «Про стандартизацію» технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

Під час створення, діяльності та припинення діяльності  технічних комітетів стандартизації застосовують ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації».

До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

- участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

- розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

- участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

- перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

- погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

            Положення про технічні комітети стандартизації затверджує національний орган стандартизації.

            Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Функції секретаріату технічного комітету стандартизації покладаються національним органом стандартизації на організацію, що є юридичною особою - резидентом України та офіційно заявить про намір виконувати функції секретаріату і підтвердить спроможність організаційно, технічно та фінансово забезпечити його діяльність.

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»                                           (ДП «Укрметртестстандарт») виконує функції секретаріатів 7 технічних комітетів стандартизації (ТК):

Номер ТК

Назва ТК

Голова ТК

ТК 1

Побутова радіоелектронна апаратура 

Т.в.о. Голови Воробей Леонід Миколайович - перший заступник директора Українського науково-технічного інституту випробувань і сертифікації електрообладнання,                                                              ДП «Укрметртестстандарт»,

м.Київ, вул.Метрологічна,4, тел. (044) 526-10-76

 ТК 13

Стандартизація електропобутових машин та приладів

Устименко Володимир Володимирович  - заступник начальника науково-технічного відділу міжнародного співробітництва,                    ДП «Укрметртестстандарт»,

м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел/факс (044) 526 36 93, 

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ТК 88

Розробка та постановка продукції на виробництво

Місячний Володимир Петрович - заступник генерального директора з стандартизації, інформаційного забезпечення та наукової діяльності,

ДП «Укрметртестстандарт»,

м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел./факс (044) 452 34 04,                    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ТК 90

Засоби вимірювання електричних і магнітних величин

Величко Олег Миколайович - директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки,

ДП «Укрметртестстандарт»,

м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел. (044)526-03-35,                                       e-mail: tc-90ua@ukrcsm. kiev.ua

ТК 122

Аналіз газів, рідких та твердих речовин

Рожнов Михайло Степанович - директор Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань складу, властивостей і кількості речовин і матеріалів, к.х.н., 

ДП «Укрметртестстандарт»,                                                                                           м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел.(044)526- 52-98, тел./факс (044)526- 34-69,                                                                                                                         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ТК 150

Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів і методи їх контролю

Ример Віктор Давидович - заступник генерального директора           з підтвердження відповідності продукції, послуг, систем якості та наукової діяльності,

ДП «Укрметртестстандарт»,

м. Київ, вул. Метрологічна, 4,тел. (044) 266-52-29

ТК 156

Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів

Самойленко Олександр Миколайович - директор Науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, д.т.н., 

ДП «Укрметртестстандарт»,

м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел./факс: (044) 526 12 04,                   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Технічними комітетами, секретаріати яких веде ДП «Укрметртестстандарт», та його підрозділами протягом 1994-2016 рр. розроблено:

 • 952 національні стандарти та зміни до них;
 • 7 технічних регламентів;
 • Закони України, зокрема:
  • «Про стандартизацію»;
  • «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
  • «Про молоко та молочні продукти»;
  • «Про дитяче харчування»;
  • «Про безпечність та якість харчових продуктів» -1-а редакція;
  • «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
  • «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
  • «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
  • «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції».