Державний первинний еталон одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах ДЕТУ 05-01-15, створений у ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", регулярно бере участь у міжнародних звіреннях аналогічних еталонів, що належать національним метрологічним інститутам інших країн. За результатами успішної участі в нещодавно завершених міжнародних звіреннях COOMET.QM-K111 до бази даних "Угоди про взаємне визнання національних еталонів та свідоцтв про калібрування та вимірювання, виданих національними метрологічними інститутами" (CIPM MRA) було додано п’ять нових рядків калібрувальних та вимірювальних можливостей (СМС) ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" у галузі аналізу газів.

Ці рядки підтверджують здатність ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" вимірювати вміст пропану в сумішах з азотом та повітрям в діапазоні молярної частки від 1·10-6 % до 50 % та виробляти відповідні стандартні зразки складу газових сумішей. Також підтверджено можливості щодо вимірювання вмісту домішок у чистому пропані. Окрім того, внесено зміни в опублікований раніше рядок СМС щодо "автомобільних" газових сумішей, тобто сумішей СО, СО2 та пропану з азотом, які застосовують для калібрування аналізаторів вихлопних газів автомобілів.  У цьому рядку розширено можливості  ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" щодо вимірювання вмісту пропану.

Відомості про міжнародні звірення еталонів і калібрувальні та вимірювальні можливості національних метрологічних інститутів можна знайти у відкритій базі даних (KCDB) Міжнародного бюро мір та ваг (BIPM): https://kcdb.bipm.org/

12otd