Новий технічний комітет стандартизації «Системи управління безпечністю харчових продуктів»
 
На базі ДП «Укрметртестстандарт» створено новий технічний комітет стандартизації «Системи управління безпечністю харчових продуктів» - ТК 191.
Сфера діяльності ТК 191: Стандартизація у сфері систем управління безпечністю харчових продуктів.
Код та назва об’єкта стандартизації згідно з ДК 004:
03.120.01 Якість узагалі (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);
03.120.10 Управління якістю та забезпечення якості (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);
03.120.20 Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів);
67.020 Технологічні процеси в харчовій промисловості (в частині   систем управління безпечністю харчових продуктів);
67.040 Харчові продукти взагалі (в частині систем управління безпечністю харчових продуктів).