Щодо участі начальника відділу № 22 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Іващенка А.П. в 12-му засіданні консультативного комітету з акустики та вібрації BIPM (CCAUV), та семінарі «Діагностування та контроль за допомогою акустичних та вібраційних вимірювань»

Чергове, 12 засідання консультативного комітету з акустики та вібрації BIPM (CCAUV) проходило з 25 до 27 вересня 2019 р. у м. Сєвр, Франція, на базі BIPM.

Ще у серпні 2019 р., за місяць до засідання CCAUV, керівництво CCAUV запропонувало направити представника ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» в якості гостя президента на чергове, 12 засідання комітету. Окрім засідання CCAUV було проведено семінар «Діагностування та контроль за допомогою акустичних та вібраційних вимірювань»
На засіданні CCAUV були присутні 49 делегатів з 25 країн. Це були представники 28 метрологічних інститутів.
Засідання відкрив президент CCAUV, Dr Takashi Usuda, NMIJ, Японія. Він привітав присутніх з початком роботи 12 засідання CCAUV.
З вітальним словом виступив директор BIPM, Dr. M. J. T. Milton.

На засіданні були наступні доповіді та презентації:
1. Доповідь Susanne Picard, BIPM, щодо нової платформи бази ключових звірень KCDB 2.0 BIPM.
2. Звіт секретаря CCAUV, G. Panfilo, щодо рішень 11 засідання CCAUV та стану виконання цих рішень.
3. Доповідь голови робочої групи з ключових звірень (KCWG) Dr. Gustavo P. Ripper, INMETRO, Бразилія, щодо ситуації з ключовими звіреннями в галузі CCAUV. Також було обговорено можливості проведення гібридних звірень.
4. Доповідь голови робочої групи зі стратегічного планування Dr. M. Gaitan, NIST, щодо постійного вдосконалення роботи CCAUV, у зв‘язку із розвитком науки та техніки, із впровадженням все більшої кількості цифрових сенсорів у виробництві, постійному покращенню їх характеристик. Було підкреслено про необхідність роботи CCAUV на упередження, щоб розуміти та передбачати «майбутні потреби метрологіі». Було представлено концепцію розвитку комітету на 2019 – 2029 р.
5. Президент CCAUV, Dr. Takashi Usuda, проінформував присутніх щодо впливу перевизначення основних одиниць системи SI на акустичні та вібраційні вимірювання. Було звернуто увагу на те, що заплановане переведення одиниць фізичних величин, які виражені в десятичних логарифмах на одиниці, виражені в натуральних логарифмах (непер). Президент заявив, що наразі нема необхідності поспішати із цим.
Також він ознайомив присутніх про домовленість із керівництвом з Всесвітньої організацією заборони ядерних випробувань (CTBTO) щодо спільних робіт із моніторингу проявів сейсмічної активності та радіаційних рівнів.
6. Голова технічного комітету EURAMET TC-AUV, представник NPL, S.Robinson надав інформацію щодо національних зауважень до стандарту ISO 80000-8 «Величини та одиниці. Акустика» та його впровадження.
Також S.Robinson ознайомив присутніх із руйнівним впливом морських суден на природу та тваринний світ морів та океану та роботами NPL в галузі моніторингу шуму морських та океанських суден, із стандартами, що розробляються щодо вимог до суден, сертифікацією суден.
7. Голова робочої групи регіональних метрологічних організацій Qiao Sun, NIM, Китай, розповів про роботу робочої групи, про погляд робочої групи на ключові та гібридні звірення. Термін роботи голови робочої групи закінчився, наступним головою обрано Dr A. Enyakov, VNIIFTRI, Росія.
8. Представники регіональних метрологічних організацій представили презентації щодо роботи технічних комітетів в галузі AUV:
- SIM – G. Ripper, INMETRO, Brazil
- EURAMET – S. Robinson, NPL, UK
- COOMET - A. Enyakov, VNIIFTRI, Росія
9. Доповідь Sten Bergstrand, представник BIPM, відповідального секретаря об‘єднаного комітету регіональних метрологічних організацій та BIPM (Joint Committe of the Regional Metrology Organizations and BIPM, JCRB) щодо кількості узгоджених рядків CMC в період з серпня 2017 до серпня 2019 року:
- AFRIMETS – 100 %
- AMPM – 100 %
- COOMET – 100 %
- EURAMET – 96 %
- GULFMET – 79 %
- SIM – 100 %
Було також озвучено погляд JCRB на гібридні звірення. Наразі не рекомендується включати результати гібридних звірень до бази KCDB.
10. Доповідь S. Barrera-Figueroa, BKSV-BPLA, Данія, стосовно засідання 23-го міжнародного конгресу та виставки приладів для вимірювання навколишнього шуму, організованого Іспанським Акустичним Товариством, Мадрид, Іспанія, у червні 2019 р. Також було ознайомлено присутніх з роботою 23-го засідання Міжнародного Конгресу з Акустики, проведеного у м. Аахен, Німеччина.
Також була надана інформація щодо засідання технічного комітету зі стандартизації TC IEC/ 29, який пройшов у Канаді з 24 по 28 вересня 2018 р. Було розглянуто роботи наступних робочих груп зі стандартизації: вимірювачі рівня звуку, аудіометричне обладнання, слухові апарати, калібратори звуку, симулятори вуха та голови, модульні прилади для акустичних вимірвань.
11. Доповідь A. Ota, NMIJ, Японія, щодо роботи технічного комітету TC22 IMEKO (вібраційні вимірювання) та підготування до чергового засідання технічного комітету у травні 2020 р. в Хорватії.
12. Доповідь начальника відділу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Іващенка А.П. стосовно робіт у галузі акустичних та вібраційних вимірювань. Презентація була розміщена на сайті BIPM (https://www.bipm.org/cc/CCAUV/Allowed/12/UKRMETR_Presentation_V5.pdf).
13. Доповіді представників національних метрологічних інститутів щодо робіт в галузі акустичних і вібраційних вимірювань були представлені:
ДП «НДІ «СИСТЕМА», Україна, А. Костеров,
METAS, Швейцарія, Dr C. Hof,
A*STAR, Сингапур, Dr S. Cui.
14. Короткий огляд рішень та пропозицій за результатами 12-го засідання CCAUV
14.1 Рішення (Decisions)
CCAUV12/D1 - CCAUV запросив Україну брати активну участь у заходах, організованих під егідою CCAUV, для подальшої заявки на статус спостерігача.
CCAUV12/D2 - Наступне засідання CCAUV та його робочих груп заплановане на 5 - 8 жовтня 2021 року.
CCAUV12/D3 - CCAUV підтвердив, що вибір формату CMC у вигляді таблиці або матриці є рішенням NMI (CCAUV дозволяє будь-який формат).
14.2 Пропозиції (Actions, рекомендації, дії)
CCAUV12/A1 - Президент CCAUV запропонував співпрацювати з Всесвітньої організацією заборони ядерних випробувань (CTBTO).
CCAUV12/A2 - Президент CCAUV запропонував проводити подальший моніторинг гібридних звірень, включаючи розгляд їх найменування для JCRB.
CCAUV12/A3 - Президент CCAUV повторно звертається до відповідних консультативних комітетів для вивчення ситуації із використанням фізичної константи «g» для стандартного прискорення сили тяжіння, визначеного у CODATA, висловивши занепокоєння щодо його розширеного використання замість одиниць СІ.
CCAUV12/A4 - Президент CCAUV повинен звітувати перед CCU (консультативний комітет одиниць фізичних величин) та CIPM про потреби систематичного спілкування з технічними комітетами ISO TC 12 та IEC TC 25 для подальшого перегляду відповідних стандартів для одиниць фізичних величин.
CCAUV12/A5 - Президент CCAUV повідомить CIPM про призначення Голови CCWG та заступників Голови.
CCAUV12/A6 - Виконавчий секретар CCAUV має підготувати документи для публікації у зоні відкритого доступу (https://www.bipm.org/cc/AllowedDocuments.jsp?cc=CCAUV)