Шановні колеги!

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" 24 січня 2019 року проводить семінар на тему:

«Новини законодавства та актуальні питання для підприємств харчової галузі. Метрологічні вимоги до фасованих продуктів. Інформація на маркуванні згідно з новими вимогамиОхорона праці на сучасному підприємстві».

На семінарі будуть розглядатися наступні питання:

 1. Регламент 09.30 - 11:00
 • Увага! Перевірки з 01.01.2019 без попередження. Наказ Держпродспоживслужби від 27.11.2018 № 965 «Про затвердження щорічного плану державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

- Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»:

- Державний контроль в Україні: інспектування та аудит операторів ринку. В чому різниця заходів державного контролю? На що слід звернути увагу при здійсненні заходів. Методичні рекомендації фіксування здійснення заходу державного нагляду (пілотний проект).

- Постанова КМУ від 31.10.2018 р. №896 відповідно до якої розроблений щорічний план державного контролю. Бальна система визначення ступеня ризику. Періодичність здійснення планового заходу з урахуванням суми нарахованих балів.

- Затверджений Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю.

Дії операторів ринку, які не погоджуються з результатами лабораторного дослідження. «Арбітражний зразок» та проведення арбітражного лабораторного дослідження в акредитованій лабораторії.

- Проект Закону № 7489 від 16.01.2018 щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності. Вводиться обов’язкова вимога щодо супроводження кожної партії продукції документом з встановленим переліком певних реквізитів.

 • З 1 січня 2018 року припинила чинність державна система сертифікації УкрСЕПРО.

- Створена добровільна система сертифікації УкрСЕПРО ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

 1. Регламент 10:50 - 12:00
 • Увага! 06.12.2018 прийнятий Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». На що слід звернути увагу:

- Маркування алкогольних напоїв, виноробної продукції, пива повинно здійснюватись з урахуванням вимог Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»;

- «Основне поле видимості» на пакуванні продукції. Інформація про продукт, яка повинна бути наведена у цій зоні;

- Позначення в тексті маркування одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з використанням літер українського алфавіту;

- Вимоги до маркування заморожених продуктів щодо позначення інформації на пакуванні про масу крижаної глазурі;

- Відповідальність за порушення вимог щодо маркування. На що рекомендуємо звернути увагу. За надання на маркуванні неточної, недостовірної, незрозумілої інформації передбачена відповідальність.

 1. Регламент 12:10 - 13:10
 • Метрологічні вимоги до фасованих продуктів:

- Допустимі відхилення для фасованої продукції, що не маркуються знаком « ». Вимоги щодо допустимого відхилення від кількості, які встановлені для продукції;

- Роз’яснення деяких положень стандартів ДСТУ OIML R 87:2017 та ДСТУ OIML R 79:2017;

- Обов’язковість виконання вимог ДСТУ OIML R 87 та ДСТУ OIML R 79, зазначених у наказі Мінекономрозвитку від 05.07.2017 № 969.

 1. Регламент 13:40 - 15:00
 • Законодавство у сфері охорони праці. Медичний огляд в сучасних умовах.

- Зміни законодавчих актів у сфері охорони праці;

- Вимоги законодавства щодо утримання виробничих будівель і споруд;

- Медичний огляд в сучасних умовах. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;

- Основні зміни, яких має зазнати українське законодавство з питань охорони праці на підставі ризик-орієнтованого підходу;

- Директиви Європейського Союзу у сфері охорони праці;

- Новий міжнародний стандарт ISO 45001:2018.

 1. Регламент 15:00 - 16:30
 • Системний підхід до управління безпечністю харчових продуктів та планування внутрішніх аудитів.
 • Стандарт ISO 19011:2018 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління» Внутрішні аудити системи управління безпечністю харчових продуктів: терміни та визначення понять, принципи здійснення аудиту, керування програмою аудиту. Ризики при проведенні внутрішнього аудита.
 • Вимоги до внутрішнього аудитора (освіта, психологічні вимоги, правила поведінки та ін.).

Доповідачі:

Фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: Бесараб Тетяна Василівна, Бірюкова Анна Анатоліївна, Ціпоренко Сергій Валентинович, а також Роголь Галина Леонідівна - директор центру сертифікації Систем менеджменту Групи компаній «Новатор». Викладач вищої категорії, автор учбових стандартів, програм, навчальних посібників. Провідний аудитор AFNOR Groupe за стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ:

За участь у семінарі сплачується внесок у розмірі 1 776,00 грн. за одного учасника, (з урахування ПДВ). У рахунок вказаної суми входить плата за доповіді (презентації), консультації, методичні матеріали.

Договір, а також рахунок для оплати семінару та акти здачі-приймання послуг будуть відправлені на Ваш е-mail після отримання заявки про участь у семінарі.

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, актова зала.

Заявка на семінар

Заявку на участь у семінарі направляти:

тел./факс (044) 423-04-26,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Початок роботи семінару: 09:30 год. Закінчення семінару (планується): 16:30 год.

Під час реєстрації учасникам семінару при собі необхідно мати два примірники договору два примірники акту здачі-приймання послуг, оформлені стороною Замовника.