20-23 серпня 2018 р. в м. Скоп’є (Республіка Македонія) за запрошенням керівництва Факультету електротехніки Університету Кирила та Мефодія у Скоп’є відбувся тренінг «Імплементація Угоди СІРМ МRА: міжнародні звірення національних еталонів і СМС» для співробітників Інституту електричних вимірювань та матеріалів, який провели директор інституту № 3, д.т.н., проф. Величко О.М. і начальник науково-дослідної лабораторії к.т.н. Карпенко С.Р.
Тренінг містив такі основні питання щодо імплементації Угоди СІРМ МRА:
  • державне підприємство “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” та Національні еталони України;
  • калібрувальні та вимірювальні можливості (СМС) ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” у галузі електроенергії та магнетизму;
  • проект СООМЕТ.ЕМ-К5 (КООМЕТ 695/UA/16) “Ключові звірення еталонів потужності” та проект СООМЕТ.ЕМ-S2 (КООМЕТ З44/UA/05) “Додаткові звірення еталонів потужності на частотах 50/60 Гц”;
  • особливості участі NMI та DI у ключових звіреннях еталонів потужності за проектом СООМЕТ.ЕМ-К5;
  • надання бюджетів невизначеності у ключових звіреннях еталонів потужності за проектом СООМЕТ.ЕМ-К5;
  • досвід калібрування робочих еталонів потужності та електричної енергії.
В рамках проведеного тренінгу відбулась ділова зустріч фахівців ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” з директором Інституту електричних вимірювань проф., д-ром Марією Чундєєвою-Блаєр та ознайомлення з обладнанням Лабораторії електричних вимірювань Інституту електричних вимірювань та матеріалів, яка акредитована національним агентством акредитації за вимогами міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 як калібрувальна лабораторія для засобів вимірювання електромагнітних величин.
22 серпня 2018 р. відбувся візит фахівців ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” до НМИ Республіки Македонія - ВОМ. Відбулась зустріч з директором ВОМ пані Меритою Мустафаї та ознайомлення з національними лабораторіями ВОМ.
За результатами тренінгу ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” видано фахівцям Інституту електричних вимірювань та матеріалів Факультету електротехніки Університету Кирила та Мефодія у Скоп’є відповідні сертифікати.