27 березня 2018 року на базі ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за участю представників Групи компаній «Новатор» та ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» відбувся семінар для фахівців харчової галузі на тему: «Мікробіологічний контроль харчових продуктів. Охорона праці на виробництві. Якість харчової продукції - запорука розвитку сучасного підприємства. Практичні питання».
 
У ході семінару було розглянуто наступні питання:
 • Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах; термінологія та визначення, загальні вимоги;
 • Нормативи безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками - контроль за чотирма групами мікроорганізмів: санітарно-показові, до яких відносять мезофільні, аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) і бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в тому числі Е. coli; потенційно-патогенні мікроорганізми, до групи яких входять S. aureus, бактерії роду Proteus, В. cereus і сульфітредукуючі клостридії; нормування та контроль патогенних мікроорганізмів -  сальмонела і L. monocytogenes; мікроорганізми псування - плісеневі гриби, дріжджі та молочнокислі мікроорганізми;
 • Наказ МОЗ України «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»: основні відмінності та пояснення актуальних питань роботи по документу;
 • Наказ МОЗ України «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
 • Наказ МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників  їх якості»;
 • Наказ МОЗ України «Про затвердження Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості».
З 1 січня 2018 року припинила чинність державна система сертифікації  УкрСЕПРО.
 • Створена добровільна система сертифікації УкрСЕПРО ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
 • Чи є порушенням законодавства нанесення інформації на пакування методом стікерування?
 • Використання складного інгредієнту при виготовленні харчового продукту. На що слід звернути увагу?
 • Обчислення строків придатності харчового продукту. Як правильно порахувати та зазначати на маркуванні?
 • Яким чином і хто встановлює періодичність проведення фізико-хімічних показників  продукції?
 • Написи на маркуванні, на які слід звернути увагу.  Приклади позначення. Питання, пов’язані із маркуванням продукції.
Зміни законодавства у сфері охорони праці. Перспективи подальших змін.
 • Зміни законодавчих актів у сфері охорони праці за 2017-2018 роки;
 • Вимоги законодавства щодо утримання виробничих будівель і споруд;
 • Основні зміни, яких має зазнати українське законодавство з питань охорони праці на підставі ризик-орієнтованого підходу;
 • Новий міжнародний стандарт ISO 45001:2018.
Вимоги системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Програми-передумови, етапи впровадження.
 • Що таке система НАССР. Процедура виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів;
 • Процеси, які охоплюють програми-передумови системи НАССР;
 • Формат програм-передумов;
 • Перелік необхідних документів.
 
З доповідями виступили:
Міхієнкова Анна Іванівна - старший науковий співробітник  ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України»;
Бесараб Тетяна Василівна - начальник науково-організаційного відділу інформаційно-консультативного забезпечення ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
Роголь Галина Леонідівна - директор центру сертифікації систем менеджменту Групи компаній «Новатор», викладач вищої категорії, автор учбових стандартів, програм, навчальних посібників, провідний аудитор AFNOR Groupe;
Олексієнко Наталія - заступник директора центру сертифікації Систем менеджменту Групи компаній «Новатор» з питань харчової безпеки, провідний аудитор AFNOR Groupe.
 
По завершенню семінару всі учасники пройшли тестове оцінювання та отримали іменні свідоцтва.